ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 61

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2017 nr 4
RT IV, 29.12.2017, 7
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2021RT IV, 03.03.2021, 4606.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad Lüganuse vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta, ja lisaks 15 m² perekonna kohta või
  2) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m².

§ 2.   Eluasemekulude piirmäärad ja arvestamise alused

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 4 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 4 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 25 eurot iga pereliikme kohta kuus. Vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumuse hulka arvestatakse ka kanalisatsioonivõrku ühendamata hoonete kogumis- ja settekaevude tühjendamine;
[RT IV, 03.03.2021, 46 - jõust. 06.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 03.03.2021, 46 - jõust. 06.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]
  6) kaugküttega eluruumis kütteks tarbitud soojusenergia kuni 7 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  7) mittekaugküttega (ahi-, gaasi- ja elektri- või muu küttega) eluruumis kütuse maksumus kuni 4 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus, kuid ahikütte korral mitte rohkem kui 700 eurot kütteperioodi jooksul kokku;
  8) elektrienergia (sh võrguteenuse tasu, elektriaktsiis, taastuvenergiatasu jms) tarbimisega seotud kulu kuni 40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 03.03.2021, 46 - jõust. 06.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 21 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus (kuid mitte rohkem kui ühe ballooni maksumus kvartalis). Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  11) kasutatava eluruumi hoonekindlustuse kulud kuni 0,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
  12) olmejäätmete veo tasu kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 03.03.2021, 46 - jõust. 06.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

  (2) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

  (3) Juhul, kui kütte ostmise kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01.01.2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json