HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohila valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kohila valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine 2021. aastaks - sisukord
Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2021, 73

Kohila valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine 2021. aastaks

Vastu võetud 01.03.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 6 ja 7, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Kohila Vallavolikogu 23.02.2021. a määruse nr 3 ”Kohila valla 2021 aasta eelarve” alusel.

§ 1.   Tegevuskulu arvestuslikud kohamaksumused

  (1) Kehtestada tegevuskulude arvestuslikuks kohamaksumuseks ühe lapse või õpilase kohta ühes kuus:
  1) Kohila lasteaias Männi 375 eurot;
  2) Kohila lasteaia Männi sobitusrühmas 750 eurot;
  3) Kohila lasteaias Sipsik 357 eurot;
  4) Prillimäe lasteaias Põnnipere 505 eurot;
  5) Sutlema lasteaias Linnupesa 494 eurot;
  6) Kohila Koolituskeskuse laste muusika ja kunstikoolis õppeperioodil 356 eurot.

  (2) Kohila gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu maksumus arvutatakse vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõikele 6.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2021.

Uku Torjus
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json