Teksti suurus:

Viljandi linna tiitli "Ettevõtluse edendaja" statuut

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna tiitli "Ettevõtluse edendaja" statuut - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 10

Viljandi linna tiitli "Ettevõtluse edendaja" statuut

Vastu võetud 27.03.2013 nr 154

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viljandi Linnavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi linna tiitel „Ettevõtluse edendaja“ (edaspidi tiitel) omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi ettevõtluse arengule.

  (2) Tiitel omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle registreeritud elukoht või asukoht on Viljandi linn või kellele juhitava, või kelle juhitava või kellele kuuluva ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi linn.

§ 2.   Tiitli määramine

  (1) Igal aastal omistatakse kuni kaks tiitlit.

  (2) Tiitli omistamise aluseks on avalikkuse poolt esitatud ettepanek. Ettepanekuid tiitli kandidaatide kohta võivad teha kõik Viljandis elavad füüsilised isikud, Viljandis tegutsevad juriidilised isikud ning ühendused, kes ei ole juriidilised isikud.

  (3) Tiitli kandidaadid esitatakse igal aastal 31. detsembriks Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) aadressil Linnu tänav 2, 71020 Viljandi või e-postiga [email protected] Linnavalitsuse ettevõtluskomisjon ja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) majanduskomisjon valivad „Ettevõtluse edendaja“ ühiskandidaadi(-d) jaanuarikuus toimuval komisjonide ühiskoosolekul ja esitavad ühisettepaneku tiitli saajate osas volikogule hiljemalt kaks nädalat enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  (4) Volikogu määrab tiitli(-d) linnavalitsuse ettevõtluskomisjoni ja volikogu majanduskomisjoni ühisettepaneku alusel oma jaanuarikuu istungil.

  (5) Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta tiitli(-d) välja andmata.

  (6) Tiitel (või tiitlid) antakse üle Viljandis toimuval Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks korraldataval üritusel, vajadusel tiitli saajale sobival ajal.

  (7) Tiitli saanud isiku nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.04.2012 määrus nr 115 „Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja“ statuut“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json