Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Töötasude ja hüvituse kinnitamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 25

Töötasude ja hüvituse kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 24
RT IV, 27.09.2012, 14
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2013RT IV, 03.04.2013, 2406.04.2013, rakendatakse alates 01.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punktide 19 ja 21 alusel ning seoses Eesti üleminekuga eurole alates 1. jaanuarist 2011.a.

§ 1.  Töötasude ja hüvituse kehtestamine

  Kehtestada alljärgnevad töötasud ja hüvitused:
 1) vallavanema töötasu 1343,00;
 2) volikogu esimehe töötasu töötamisel täistööajaga 768,00 ning töötamisel 0,5 tööajaga 384,00;
 3) volikogu liikme tasu volikogu istungist osavõtu eest 13,00;
 4) vallavalitsuse liikme tasu valitsuse istungist osavõtu eest 26,00.
[RT IV, 03.04.2013, 24 - jõust. 06.04.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 2.  Hüvituse väljamaksmine

  Hüvituse väljamaksmisel on aluseks allkiri osavõtulehel ja istungi protokoll. Hüvitised ja tasud makstakse välja koosolekule järgneva kuu vallavalitsuse palgapäeval, kui protokoll koos osavõtulehega on esitatud kantseleisse hiljemalt kuu viimasel päeval.

§ 3.  Eritingimus

  Hüvitust valitsuse istungitel osalemise eest ei maksta vallavalitsuse ametnikele.

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2011. a.