ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 kinnitamine

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.02.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2013, 37

  Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 kinnitamine

  Vastu võetud 27.03.2013 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37, Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 68 kehtestatud Kuusalu valla üldplaneeringu, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2, läbiviidud avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu, Kuusalu Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja Vallavalitsuse ettepanekute alusel.

  § 1.  Kinnitada Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kuusalu vallavolikogu 27.06.08. a määrusega nr 12 kinnitatud Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008–2019.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Andres Paomees
  Volikogu esimees

  Lisa Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024 (Skeemid asuvad Kuusalu valla kodulehel)

  /otsingu_soovitused.json