Kultuur ja sportMuuseum

Teksti suurus:

Järvakandi Klaasimuuseumi teenuste hindade kehtestamine

Järvakandi Klaasimuuseumi teenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2014, 12

Järvakandi Klaasimuuseumi teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 25.03.2014 nr 2
jõustumine 15.04.2014

Määrus kehtestatakse Järvakandi Klaasimuuseumi põhimääruse punktide 5 ja 13 alusel.

§ 1.  Teenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada alates 15. aprillist 2014 Järvakandi Klaasimuuseumi teenuste hinnad.

(1) Muuseumi pääsmete hinnad

1) täiskasvanutele

2.-,

2) õpilastele ja pensioniealistele

1.-,

3) peredele (kuni 2 täiskasvanut ja lapsed)

4.50.

(2) Giiditeenus eesti keeles

1) kuni 8 inimesele

4.-,

2) 9- 18 inimesele

 6.-,

3) üle 18 inimesele

10.-.

(3) Giiditeenus võõrkeeles

13.-.

(4) Muuseumitunni pääse õpilase kohta

1.50.§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 17.11.2010 määrus nr 14 „Järvakandi Klaasimuuseumi teenuste hindade kinnitamine“.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär