Teksti suurus:

Rägavere valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Rägavere valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2014, 65

Rägavere valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.03.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine


Võtta vastu Rägavere valla 2014. aasta eelarve - põhitegevuse tuludeks 976 930,80 eurot, millele lisandub raha ja pangakontode saldo 52 490,97 eurot, põhitegevuse kuludeks 957 520,97 eurot, investeerimistegevuseks 16 475,80 eurot, finatseerimistegevuseks 55 425,00 eurot, kassatagavaraks 319.56 eurot vastavalt määruse lisale (määruse lisa 1).

§ 2.   Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Arnu Lippasaar
Volikogu esimees

Lisa