HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Otepää Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2018, 8

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.03.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Otepää valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4 - 6 nimetatud isikutele.

§ 2.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused

  Koolikohustuslikule isikule elukohajärgse munitsipaalkooli määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõikes 1 sätestatud asjaoludega.

§ 3.   Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise kord

  (1) Vallavanema käskkirjaga moodustatud komisjon määrab koolikohustuslikule isikule elukohajärgse munitsipaalkooli 30. aprilliks.

  (2) Isikul või tema seaduslikul esindajal on määratud elukohajärgse munitsipaalkooli õppekohast loobumisel õigus valida kool, kus on vaba õppekoht. Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. augustiks teavitama Otepää Vallavalitsust valitud koolist.

§ 4.   Määrustekehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavalitsuse 24. aprilli 2013. a määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  2) Puka Vallavalitsuse 29. märtsi 2011. a määrus nr 3 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  3) Sangaste Vallavalitsuse 17. märtsi 2011. a määrus nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Tamberg
Vallavanem

Janno Sepp
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json