Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2018, 56

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 28.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Paragrahvi tekstLüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määruses nr 3 „Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
1) teenistujate I palgagrupp – vallasekretär, finantsjuht (teenistujad, kes juhivad valdkonda või lahendavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid);
2) teenistujate II palgagrupp – vanemspetsialistid (teenistujad täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas);
3) teenistujate III palgagrupp – spetsialistid (teenistujad toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi);
4) teenistujate IV palgagrupp - teenindavad teenistuskohad (haldustöötajad, kes toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid)“;
  2) määruse § 5 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi
kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
1) teenistujate I palgagrupp – 1600- 2000 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 1400- 1750 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 1000- 1500 eurot;
4) teenistujate IV palgagrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alammäär- 1100 eurot".

§ 2.   Määrust rakendatakse 01. aprillist 2018.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enno Vinni
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json