Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 2 „Lääne-Harju Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 21

Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 2 „Lääne-Harju Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seadus § 11 lõigete 1 ja 2 alusel ja kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 92 lõikega 4 ja rahandusministri 11.12.2003 määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend” § 1 lõigetega 4 ja 5.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavalitsuse 02.05.2018 määrust nr 2 „Lääne-Harju Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ muudetakse järgmiselt:

 
  1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatavad ametiasutused on:
1) 75034324 Laulasmaa Kool
2) 75021190 Lääne-Harju Huvikeskus
3) 75020204 Lääne-Harju Kultuurikeskus
4) 75037765 Lääne-Harju Spordikeskus
5) 75021184 Lääne-Harju Valla Raamatukogu
6) 77001145 Lääne-Harju Valla Tugikeskus
7) 75024254 Padise Lasteaed
8) 75020181 Padise Põhikool
9) 75021155 Paldiski Lasteaed Naerulind
10) 75021161 Paldiski Lasteaed Sipsik
11) 75021178 Paldiski Muusikakool
12) 75021132 Paldiski Põhikool
13) 75021149 Paldiski Vene Põhikool
14) 75038517 Paldiski Ühisgümnaasium
15) 75020233 Risti Kool
16) 75002005 Rummu Lasteaed Lepatriinu
17) 75001997 Vasalemma Kunstide Kool
18) 75002034 Vasalemma Lasteaed Sajajalgne
19) 75002011 Vasalemma Põhikool“;

  2) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lääne-Harju Vallavalitsus võtab vastu e-arveid. Ostuarved, mis imporditakse raamatupidamisprogrammi, on alusdokumentidena kättesaadavad e-arvete keskkonnas (Omniva.ee).“;
  3) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna“ sõnadega „keskkonna- ja planeeringuteosakonna“;
  4) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse sõnad „laaneharjuvv@e-arvetekeskus.eu“ sõnadega „laaneharjuvv.kularuanne@e-arvetekeskus.eu“;
  5) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Raamatupidamise programmi personali moodulile on ligipääs personalialaste küsimustega tegeleval teenistujal.“;
  6) paragrahvi 12 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „Danske Bank AS Eesti filiaalis“;
  7) paragrahvis 12 asendatakse sõnad „Paldiski Spordikeskus“ sõnadega „Lääne-Harju Spordikeskus“ vastavas käändes.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Saat
vallavanem

Anti Pärtel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json