Teksti suurus:

Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 27

Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muudatus

  Kohila Vallavolikogu 29. oktoobri 2019. a määruse nr 15 “Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise kord“ § 6 täiendatakse pärast lõiget 4 lõikega 5 järgmises sõnastuses:
“(5) Vallavalitsusel on õigus riigis kehtiva eriolukorra ajal teha erandeid lõigetes 1–4 sätestatust ning vabastada vanemad kohatasu maksmisest.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020. a.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json