HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025

Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025 - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 28

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025

  Vastu võetud 01.04.2020 nr 3

  Määrus kehtestatakse Tapa Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 66 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord“ § 5 lg 3, Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 14 „Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 4 ja Tapa Vallavalitsuse 02.05.2018 määruse nr 6 „Tapa valla hallatavate haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lg 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Riho Tell
  vallavanem

  Piret Treial
  vallasekretär

  Lisa Tapa Muusika- ja Kunstikooli arengukava 2020-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json