Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 30

  Narva-Jõesuu linna 2020. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 31.03.2020 nr 79

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 määruse nr 44 “Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord” § 10 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2020.aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Eraldada Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvest toetusi sihtfinantseerimise korras vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2020. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 3.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Objartel
  linnavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  /otsingu_soovitused.json