Teksti suurus:

Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 44 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine“ osaline muutmine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 36

Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 44 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine“ osaline muutmine

Vastu võetud 31.03.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lõike 2 ja lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määruses nr 44 "Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine" tehakse järgnev muudatus:


1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4: „(4) Kastre Vallavalitsusel on õigus erandkorras kaalutlusotsuse alusel oma korraldusega ajutiselt peatada või kehtestatud määrast väiksemas mahus sisse nõuda lapsevanematele käesoleva määruse § 2 kehtestatud osalustasu, kui see on seotud eriolukorraga või mõne muu ettenägematu asjaoluga, mille tõttu ei ole ajutiselt võimalik koolieelse lasteasutuse kohta kasutada.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json