HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020. aastaks

Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020. aastaks - sisukord
Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2020, 40

Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020. aastaks

Vastu võetud 01.04.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, noorsootöö seaduse § 152 ja Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 16 „Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitatakse Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020. aastaks vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2020. a 1. jaanuarist.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

Lisa 1 Alutaguse valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020. aastaks

Lisa 2 Huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte arv ja osalemise võimalused

/otsingu_soovitused.json