Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kohila valla 2024. aasta eelarve

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.04.2024, 84

Kohila valla 2024. aasta eelarve

Vastu võetud 14.03.2024 nr 4

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kohila Vallavolikogu 25.09.2018. a määruse nr 13 “Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” alusel.

§ 1.   Vallaeelarve vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu Kohila valla 2024. aasta eelarve (lisa 1).

  (2) Kinnitada Kohila valla laenukohustused 2024. aastaks (lisa 2).

  (3) Võtta vastu Kohila valla 2024 aasta investeeringute kava (lisa 3).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2024. a.

Lisa 1 Kohila valla 2024. a eelarve

Lisa 2 Kohila valla laenukohustused 2024. aastal

Lisa 3 2024. aasta investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json