Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine

Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2013, 61

  Haabersti linnaosa metsadele, rabadele ja randadele nimede määramine

  Vastu võetud 30.11.2011 nr 127
  jõustumine 05.12.2011

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

  § 1.  Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele metsadele nimed järgmiselt:

   
   1) Haabersti asumis Haabersti mets (lisa 1);
   2) Mäeküla asumis Mäeküla mets (lisa 2);
   3) Veskimetsa asumis Veskimets (lisa 3);
   4) Pikaliiva asumis Vikimõisa mets (lisa 4).

  § 2.  Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele rabadele nimed järgmiselt:

   
   1) Kakumäe asumis Kakumäe raba (lisa 5);
   2) Õismäe asumis Õismäe raba (lisa 6).

  § 3.  Määrata Haabersti linnaosas paiknevatele randadele nimed järgmiselt:

   
   1) Mustjõe asumis Mustjõe rand (lisa 7);
   2) Tiskre asumis Tiskre rand (lisa 8).

  § 4.  Määrus jõustub 5. detsembril 2011.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Priit Lello
  Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

  Lisa 1  Haabersti metsa asukoha skeem

  Lisa 2  Mäeküla metsa asukoha skeem

  Lisa 3  Veskimetsa asukoha skeem

  Lisa 4  Vikimõisa metsa asukoha skeem

  Lisa 5  Kakumäe raba asukoha skeem

  Lisa 6  Õismäe raba asukoha skeem

  Lisa 7  Mustjõe ranna asukoha skeem

  Lisa 8  Tiskre ranna asukoha skeem