HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2016, 16

Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine

Vastu võetud 26.04.2016 nr 13
jõustumine 01.09.2016

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Keila Muusikakooli põhimääruse § 37 lõike 3 ja lõike 4 alusel ning arvestades Keila Muusikakooli hoolekogu ettepanekut.

§ 1.   Keila Muusikakooli õppetasu määr

  (1) Riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuva muusikalise põhihariduse andmisel on Keila Muusikakooli lapsevanemalt või õppurilt võetava õppetasu määraks lapse kohta:
  1) põhikooli nooremas ja vanemas astmes 40 eurot kuus;
  2) eelkoolis 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
  3) eelkoolis 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus;
  4) lisa-aastal 2 õppetunni korral nädalas 25 eurot kuus;
  5) lisa-aastal 1 õppetunni korral nädalas 12,50 eurot kuus.

  (2) Keila Muusikakoolile kuuluva pilli laenutamise tasu on 5 eurot kuus.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keila Linnavolikogu 30.oktoobri 2012 määrus nr 10 "Keila Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.septembril 2016.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json