HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2016, 18

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 27.04.2016 nr 49

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 37 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Sõmeru Lasteaias Pääsusilm (edaspidi lasteasutus) lapsevanema või lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määr ja maksmise kord.

  (2) Vanema osalustasust kaetakse osaliselt lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud.

§ 2.   Osalustasu suurus ja tasumine

  (1) Osalustasu suuruseks on alates 01.09.2016. a. 18 (kaheksateist) eurot kuus ühe lapse kohta.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda esitatud arve alusel jooksva kuu eest lasteasutuse arvelduskontole või sularahas.

  (3) Osalustasu tuleb vanemal tasuda 11 kuu eest aastas, v.a juhul kui laps kasutab juulis suvist valverühma teenust.

§ 3.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  Vanem vabastatakse kolmanda ja iga järgneva lapse eest osalustasu maksmisest juhul, kui perest käib lasteasutuses kolm ja enam last ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sõmeru vald.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 31.10.2012 määrus nr 54 "Koolieelse munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord."

  (2) Määrus jõustub 01. juunil 2016.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json