ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 kinnitamine

Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
  Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2016, 25

  Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 kinnitamine

  Vastu võetud 28.04.2016 nr 10

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2, Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 6 alusel.

  § 1.  Kinnitada Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 1 „Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2027 kinnitamine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2028