HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteasutuste arengukavade kinnitamine

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2017, 30

Lasteasutuste arengukavade kinnitamine

Vastu võetud 19.04.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Koonga Vallavolikogu 21.11.2013 määruse nr 10 ”Koonga valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord” alusel.

§ 1.   Lõpe Kooli arengukava aastateks 2017-2021 kinnitamine

  Kinnitada Lõpe Kooli arengukava aastateks 2017 – 2021 (lisatud).

§ 2.   Koonga Kooli arengukava aastateks 2017-2021 kinnitamine

  Kinnitada Koonga Kooli arengukava aastateks 2017-2021 (lisatud).

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vallo Kappak
volikogu esimees

Lisa Lõpe Kooli arengukava aastateks 2017 – 2021

Lisa Koonga Kooli arengukava aastateks 2017 – 2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json