Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maareformi seaduses, maakatastriseaduses, maamaksuseaduses ja maa hindamise seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 4

Maareformi seaduses, maakatastriseaduses, maamaksuseaduses ja maa hindamise seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine Mulgi Vallavalitsusele

Vastu võetud 18.04.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maareformi seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida maareformi seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine Mulgi Vallavalitsusele.

§ 2.   Maakatastriseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Delegeerida maakatastriseaduses § 5 lõikes 2 ja § 19 sätestatud ülesannete lahendamine Mulgi Vallavalitsusele.

§ 3.   Maamaksuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida maamaksuseaduse § 51 lõigetes 31 ja 32 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Mulgi Vallavalitsusele

§ 4.   Maa hindamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Delegeerida maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Mulgi Vallavalitsusele.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json