Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 9

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 18.04.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  (1) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 2, § 46 lõikes 1, § 50 lõikes 1, § 63 lõikes 2, lõike 3 punktis 4 ja lõikes 5, § 71 lõike 2 punktides 4, 6 ja 7, lõikes 5 ja lõikes 6, § 73 lõikes 1, § 74 lõikes 2 ja § 87 lõikes 5 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud ülesannete täitmine delegeeritakse Saarde Vallavalitsusele.

  (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete täitmine delegeeritakse Saarde valla üldhariduskoolide direktoritele.

§ 2.   Huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  (1) Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 13 lõikes 1, § 14 lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1, 2 ja lõike 3 punktides 1, 2 ja 3 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud ülesannete täitmine delegeeritakse Saarde Vallavalitsusele.

  (2) Huvikooli seaduse § 10 lõigetes 4, 5 ja 6 ning §-is 11 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete täitmine delegeeritakse Saarde valla munitsipaalhuvikooli direktorile.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 02.märtsi 2011.a määrus nr 4 „Kooli direktoritele volituse andmine“;
  2) Surju Vallavolikogu 30. jaanuari 2014.a määrus nr 3 „Pädevuse delegeerimine“ (RT IV, 07.02.2014, 21).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json