Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2018, 74

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 22

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määrust nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ (RT IV, 27.02.2018, 18) (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:
1) määruse § 53 lõige 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„(2) Juhuveona osutatud sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. Teenuse hinna arvestuse aluseks on vallavalitsuse kehtestatud hind. „
2) määruse § 97 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
㤠97. Abivajaduse hindamise alus
(1) Abivajaduse hindamisel selgitatakse välja isiku ja tema pere ülalpidamisvõime ehk võimalused ning valmisolek iseseisvalt ning kõrvalise abita ehk sotsiaalhoolekandelise hüvitiseta toime tulla.
(2) Rahalist hüvitist makstakse isikule, kes on toimetulekuraskustes.
(3) Määruse mõistes loetakse isik toimetulekuraskustesse sattunuks, kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jm) sotsiaalhoolekande seaduse alusel määratud põhjendatud eluaseme-, ravi ning sotsiaalhoolekandelise abi kulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri või kui isik on sattunud abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu või isikul puudub oskus oma rahaasju iseseisvalt juhtida ning vajab tuge igapäevaelu korraldamisel.“;
3) määruse § 99 lõige 3 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
“(3) Toetust makstakse kuni 100% ravi või abivahendi hinnast, aga mitte rohkem kui 75% ühekordse toimetulekutoetuse piirmäärast kuus. Toetuse suurus sõltub isiku toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.”;
4) määruse § 127 tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json