Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 10

Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 4, § 22 lg 1 punktide 19 ja 21 ning § 49 lg 42 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 § 3 sõnastus ja kinnitada see järgmiselt:


"§ 3.Töötasu määrad


Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 4000 (neli tuhat) eurot kuus.“

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määruse nr 27 § 6 lõiked 2 ja 5.

§ 3.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.a.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json