Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 35

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

Vastu võetud 29.04.2019 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 1 ja 6 alusel.

§ 1.   Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ heakskiitmine

  Kiita heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ (lisatud).

§ 2.   Arengustrateegia dokumentide avalikustamine

  Tapa Vallavalitsusel korraldada määruse paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia avalikustamine Tapa valla veebilehel.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

Lisa Seosed teiste arengudokumentidega

Lisa Lääne-Viru maakonna arengustrateegia teemarühmade koosseisud

/otsingu_soovitused.json