Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Jõekaare tee 15 kinnistul asuvale sadamale kohanime määramine

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 37

Jõekaare tee 15 kinnistul asuvale sadamale kohanime määramine

Vastu võetud 30.04.2019 nr 145

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 ja § 7 lg 1, ruumiandmete seaduse § 54 lg 1 ja lg 2, kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 1 ja lg 2, Luunja Vallavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 11-3 „Kohanimeseaduse rakendamine" p 1, p 2 ja p 3 ning OÜ Veibri Kala esindaja ettepaneku alusel.

§ 1.   Määrata Luunja vallas Veibri külas Jõekaare tee 15 (katastritunnus 43201:003:0444) kinnistul asuvale sadamale kohanimeks Veibri sadam vastavalt määruse lisas 1 toodud asendiplaanil näidatud asukohas.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Anderson
Vallavanem

Katrin Madisson
Registripidaja-sekretär vallasekretäri ülesannetes

Lisa Veibri sadama asendiplaan Maa-ameti kaardiserveri väljavõttel.

/otsingu_soovitused.json