Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viu tee ja Viu põik kohanime määramine

Väljaandja:Luunja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2019, 41

Viu tee ja Viu põik kohanime määramine

Vastu võetud 30.04.2019 nr 147

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 7 lg 1, ruumiandmete seaduse § 54 lg 1 ja lg 2, kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 1 ja lg 2, Luunja Vallavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 11-3 "Kohanimeseaduse rakendamine" p 1, p 2 ja p 3, Luunja Vallavolikogu 31.03.2016. a otsuse nr 18 „Lohkva külas Viu maaüksus ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ ning laekunud ettepaneku alusel.

§ 1.   Määrata Luunja vallas Lohkva külas Viu maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringus kavandatud liikluspindadele kohanimed Viu tee ja Viu põik vastavalt määruse lisas 1 toodud asendiplaanile.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Anderson
Vallavanem

Katrin Madisson
Registripidaja-sekretär vallasekretäri ülesannetes

Lisa Viu tee ja Viu põik asendiplaan Viu maaüksuse detailplaneeringu põhijoonisel.

/otsingu_soovitused.json