Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kiili valla jäätmekava 2022-2027 vastuvõtmine

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2022, 12

Kiili valla jäätmekava 2022-2027 vastuvõtmine

Vastu võetud 21.04.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42, 59 ja 591 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Kiili valla jäätmekava 2022-2027 vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  Võtta arvesse Kiili valla jäätmekava valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Kiili valla rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Kiili Vallavalitsusel avaldada paragrahvis 1 nimetatud jäätmekava Kiili valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Volikogu esimees

Lisa Kiili valla jäätmekava 2022–2027

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json