Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.05.2022, 15

Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.04.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 21.12.2017 nr 35 määruse „Saue valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale 1 ja 2.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve

Lisa 2 Saue valla 2022. aasta I lisaeelarve investeeringute loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json