Teksti suurus:

Räpina Vallavolikogu 22. detsembri 2004. a määruse nr 29 „ Jäätmevaldajate registri asutamine” muutmine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2014, 24

Räpina Vallavolikogu 22. detsembri 2004. a määruse nr 29 „ Jäätmevaldajate registri asutamine” muutmine

Vastu võetud 21.05.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 89 lõike 1, § 92 lõike 4 ja § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Räpina Vallavolikogu 22. detsembri 2004. a määrust nr 29 „Jäätmevaldajate registri asutamine” muudetakse järgmiselt:
  1) preambul sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71¹ alusel”;
  2) Punkt 1 loetakse paragrahviks 1;
  3) Punkt 2 loetakse paragrahviks 2 ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 2. Kinnitada Räpina valla jäätmevaldajate registri põhimääruse uus redaktsioon ( lisatud)”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Palu
volikogu esimees

Lisa Räpina valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

/otsingu_soovitused.json