Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogude teeninduspiirkondade määramine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2014, 40

Raamatukogude teeninduspiirkondade määramine

Vastu võetud 28.02.2000 nr 8
jõustumine 07.03.2000

Tulenevalt rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696) § 14 lõikest 1, Häädemeeste Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Häädemeeste Raamatukogu teeninduspiirkonnaks Häädemeeste vald.

2. Kinnitada Treimani Raamatukogu teeninduspiirkonnaks Häädemeeste vald.

3. Kinnitada Kabli Raamatukogu teeninduspiirkonnaks Häädemeeste vald.

4. Kinnitada Massiaru Raamatukogu teeninduspiirkonnaks Häädemeeste vald.

5. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavate kodanike teenindamisel lähtutakse raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatust.

6. Määrus jõustub 07. märtsil 2000. a.

Aili Soopalu
Volikogu esimees