Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kuusalu valla noorsootöö arengukava kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2014, 76

Kuusalu valla noorsootöö arengukava kinnitamine

Vastu võetud 28.05.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, noorsootöö seaduse ja Kuusalu valla põhimääruse alusel.


§ 1. Kinnitada Kuusalu valla noorsootöö arengukava 2014-2020 vastavalt määruse lisale.


§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla noorsootöö arengukava 2014-2020

/otsingu_soovitused.json