PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Vinni valla üldplaneeringu kehtestamine

Vinni valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 12

  Vinni valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 25.02.2010 nr 5
  RT IV, 17.10.2013, 56
  jõustumine 10.03.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  28.05.2015RT IV, 03.06.2015, 806.06.2015

  Vinni Vallavolikogu 27.04.2006 otsusega nr 35 algatati Vinni valla üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine algatati Vinni Vallavolikogu 27.04.2006 otsusega nr 38. Aruande koostas OÜ Hendrikson & Ko ja aruanne kiideti heaks Lääne - Viru Keskkonnateenistuse 01.10.2008 korraldusega nr 36-1-1/220. Vinni Vallavolikogu 05.11.2009 otsusega nr 51 võeti üldplaneering vastu ja Vinni Vallavalitsuse 24.11.2009 korralduse nr 477 alusel korraldati üldplaneeringu avalik väljapanek perioodil 07.12.2009 – 04.01.2010. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena ei jäänud lahendamata vaidlusi. Lääne -Viru Maavalitsuse 18.02.2010 kirjaga nr 9-7/492 Vinni valla üldplaneeringu järelevalve andis Lääne - Viru maavanem üldplaneeringule oma heakskiidu.
  Arvestades eelnevat ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja planeerimisseaduse § 24 lõiget 3, Vinni Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada Vinni valla üldplaneering esitatud kujul (elektrooniliselt Vinni valla koduleheküljel aadressil: www.vinnivald.ee).

  § 2.   Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu kehtestamise teate avaldamine infolehes ”Koduvalla Sõnumid” ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub 10. märtsil 2010.

  Lisa ÜP seletuskiri
  [RT IV, 03.06.2015, 8 - jõust. 06.06.2015]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json