HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.09.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2015, 18

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine

  Vastu võetud 28.05.2015 nr 44

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Tapa Vallavolikogu 26. märts 2015 määruse nr 41 “Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 29 lõike 2 alusel.

  § 1.  Õppetasu

    Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasud ühe õpilase kohta järgnevalt:

  1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 25 eurot kuus;

  2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 28 eurot kuus;

  3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 22 eurot kuus;

  4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund kaks eriala nädalas 40 eurot kuus;

  5) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 20 eurot kuus;

  6) muusikaosakonna lisa-aasta kaks eriala nädalas 20 eurot kuus;

  7) muusikaosakonna lisa-aasta üks eriala nädalas 10 eurot kuus;

  8) muusikaosakonna eelkool 10 eurot kuus;

  9) muusikaosakonna lisapilli õpetus 5 eurot kuus;

  10) kunstiosakonna õppetasu 15 eurot kuus.

  § 2.  Õppetasu maksmine ja vabastamine

   (1) Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel.

   (2) Õppetasust vabastatakse alates kolmandast lapsest perekonnas tingimusel, et selle pere kõik lapsed õpivad muusika- ja/või kunstiosakonnas Tapa Muusika-ja Kunstikoolis.

  § 3.  Jõustumine

   (1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu määrus 27. november 2014 nr 29 „Tapa Muusikakooli õppetasude kinnitamine“.

   (2) Määrus jõustub 01. septembril 2015.

  Urmas Roosimägi
  Vallavolikogu esimees