Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2016, 6

Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel

Vastu võetud 26.05.2016 nr 90

Kaasava eelarve menetluse eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas. Linnaeelarve vastuvõtmine on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt linnavolikogu pädevuses, lisaks on linnavolikogu pädevuses eelarve koostamiseks tingimuste ja korra kehtestamine. Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Kaasava eelarve menetluse rakendamine

  (1) Rakendada Viljandi linna eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlust.

  (2) Viljandi linna eelarve koostamisel arvestada kaasava eelarve osa projekti läbiviimiseks kuni 30 000 eurot.

  (3) Realiseerimisele kuulub projekt, mis saab vähemalt 200 häält.

§ 2.   Kaasava eelarve projekt

  Kaasava eelarvega finantseeritakse Viljandi linnaga seotud investeeringuobjekti.
  1) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava projekti tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab linnaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks. Kaasava eelarve vahenditest võib katta ka projekti elluviimisega seotud muud kulud. Investeeringuobjekt peab olema Viljandiga seotud, olema linnaruumis avalikus kasutuses ning projektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Realiseeritav investeeringuobjekt peab olema peale valmimist Viljandi linna omandis.

§ 3.   Projekti esitamine

  Kaasava eelarve menetluse käigus võib projekti esitada igaüks.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse korra kinnitab Viljandi Linnavalitsus.

§ 5.   Projekti realiseerimine

  (1) Projekti realiseerimiseks vajalikud vahendid kavandatakse Viljandi linna eelarves.

  (2) Viljandi Linnavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus, kui selgunud realiseeritava projekti maksumus ületab esialgselt kavandatud eelarvet, anda võimalus projekti esitajale kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas, kasutada projekti(de) realiseerimiseks lisaraha investeeringute reservi vahenditest või realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal/järgmistel kohtadel olev(ad) projekti(d).

§ 6.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 56 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Viljandi linna eelarve koostamisel”.

§ 7.   Määrus jõustub 01.01.2017.

Peep Aru
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json