Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viimsi valla noorsootöö arengukava 2016-2020 vastuvõtmine

Viimsi valla noorsootöö arengukava 2016-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:06.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2016, 57

  Viimsi valla noorsootöö arengukava 2016-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 31.05.2016 nr 18

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla noorsootöö arengukava 2016-2020 (juurde lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Toomas Tõniste
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Viimsi valla noorsootöö arengukava 2016-2020