Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

Vaivara valla 2017. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2017, 12

Vaivara valla 2017. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 31.05.2017 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2017. aasta lisaeelarve 1 vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulud summas 353 982 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 108 679 eurot;
 3) investeerimistegevus summas 154 070 eurot;
 4) likviidsete varade muutus summas 91 233 eurot.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2017. aasta 1 lisaeelarvve