Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 18

Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 6

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ ( RT IV, 07.12.2017, 1) § 10 muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 10 lõige 3 kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„(3) Kogukonda kaasava eelarve osa igal eelarveaastal on 50 000 eurot. Igal aastal rahastatakse eelarvest vähemalt 2 objekti.“;
2) paragrahvi 10 lõige 4 kehtestatakse järgmises sõnastuses:
„(4) Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 5000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.“.
§ 2. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse Türi valla 2021. aasta eelarve koostamisest alates.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json