HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 31
RT IV, 11.07.2018, 14
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 03.06.2020, 1906.06.2020

Määrus on antud lähtudes huvikooli seaduse § 21 lõikest 3 ja Türi Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 30 „Türi Muusikakooli põhimäärus“ § 39 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi Muusikakooli (edaspidi kool) õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema makstava õppetasu suurus ja tasu maksmisest vabastamise kord ning täiskasvanute osakonnas makstava õppetasu suurus.

§ 2.   Õppetasu suurus ja tasu arvestamine

  (1) Lapsevanema makstava õppetasu suurus on:
  1) eelkoolis ja vaba õppekavaga osakonnas 21 eurot kuus;
  2) põhikooli pilliõpetus- ja üldosakonnas 25 eurot kuus.

  (2) Kui perest käib muusikakoolis üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast.

  (3) Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% õppetasust.

  (4) Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100% ning teise lapse eest 75% õppetasust. Kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem õppetasu ei maksa.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 märgitud õppetasu soodustuse saamiseks peab lapsevanem esitama avalduse.

  (6) Õppetasu suurus täiskasvanute osakonnas on 65 eurot kuus.

§ 3.   Õppetasu maksmisest vabastamise alused ja kord

  (1) Koolil on õigus lapsevanem õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastada.

  (2) Koolil õigus lapsevanem õppetasust vabastada, kui Türi valla (keda lepingu sõlmimisel esindab kool) ja Eesti Kultuurkapitali vahel sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu alusel ja lepingus sätestatud tingimustel on Türi valla eelarvesse eraldatud andekate õpilaste toetuseks raha ning seda raha võib kasutada õppekulu osaliseks katmiseks. Andekate laste toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta esitab kooli direktor aruande Eesti Kultuurkapitalile ning koopia Türi Vallavalitsusele.

  (3) Õppetasust vabastamiseks teeb ettepaneku kooli õppenõukogu ning vabastamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 31.   Erisäte

  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise leviku piiramiseks Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ 12. märtsist 2020 kuni 18. maini 2020 kehtestatud eriolukorrast ning eriolukorra ajal kehtivatest piirangutest tingitud ettenägematu majandusliku olukorra muutumise tõttu 1. aprillist 2020 kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni eelkoolis õppijate lapsevanemate suhtes õppetasu maksmise kohustust ei rakendata.
[RT IV, 03.06.2020, 19 - jõust. 06.06.2020]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine


[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

/otsingu_soovitused.json