HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Väike-Maarja Lasteaia arengukava kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2020, 30

Väike-Maarja Lasteaia arengukava kinnitamine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja Lasteaia arengukava aastateks 2020-2024 ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2022 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 28.05.2015 määrus nr 10 „Väike-Maarja Lasteaia arengukava kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja Lasteaia arengukava 2020-2024

/otsingu_soovitused.json