Teksti suurus:

Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 1

Vallavolikogude määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 8

Seoses Tartu valla moodustamisega Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määruse nr 104 „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine” alusel ning seoses Tartu valla uute õigusaktide vastuvõtmisega on osa ühinenud omavalitsusüksuste õigusakte oma regulatiivse toime kaotanud.
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 alusel ning kehtiva õiguse korrastamise eesmärgil.

§ 1.   Laeva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Laeva Vallavolikogu 27.04.2010 määrus nr 11 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Laeva Vallavolikogu 29.06.2010 määrus nr 18 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine VA Laeva Vesi teeninduspiirkondades“ tunnistatakse kehtetuks

  (3) Laeva Vallavolikogu 25.07.2006 määrus nr 19 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks

  (4) Laeva Vallavolikogu 29.11.2011 määrus nr 48 „Laeva valla külavanema statuudi kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Piirissaare Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Piirissaare Vallavolikogu 02.02.2017 määrus nr 20 „Piirissaare Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Tabivere Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tabivere Vallavolikogu 22.02.2005 määrus nr 4 „J.V. Veski nim. Maarja Põhikooli ruumide ja võimla kasutamise hinnakirja kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Tabivere Vallavolikogu 28.01.2016 määrus nr 1 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json