Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 4

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 “Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Türi Vallavalitsuse põhimääruse muutmine

  Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 8 „Türi Vallavalitsuse põhimäärus“ (RT IV, 04.12.2020, 65) § 4 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
§ 4. Ametiasutuse asukoht ja side-aadress

  (1) Ametiasutus asub Türi vallas ning täidab Türi valla haldusterritooriumil oma ülesandeid teeninduskohtade kaudu.

  (2) Ametiasutuse teeninduskohad asuvad
  1) Türi linnas, lähiaadress Hariduse tänav 3;
  2) Oisu alevikus, lähiaadress Estonia puiestee 1;
  3) Kabala külas, lähiaadress Sauna tänav 2;
  4) Käru alevikus, lähiaadress Viljandi maantee 17;
  5) Väätsa alevikus, lähiaadress Kooli tänav 10.

  (3) Ametiasutuse ametlik postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Hariduse tänav 3, sihtnumber 72213.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. juunist 2021.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json