Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 51 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2021, 7

Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 51 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 162

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 51 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas“ § 1 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Üritusel kauplemise nõuded sätestatakse vallavolikogu määrusega „Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas“.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json