Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2022, 5

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.05.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ § 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(5) Koolieelse lasteasutuse tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 271 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 412 eurot“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022. a.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json