ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Keila linna kliima- ja energiakava kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2049
Avaldamismärge:RT IV, 03.06.2022, 23

Keila linna kliima- ja energiakava kinnitamine

Vastu võetud 31.05.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja Keila linnavolikogu 26.05.2020 määruse nr 6 „Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord“ alusel ja kooskõlas Keila linnavolikogu 21.12.2021 määrusega nr 15 „Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine“.

§ 1.   Keila linna kliima- ja energiakava kinnitamine

  (1) Kinnitada Keila linna kliima- ja energiakava vastavalt käesoleva määruse lisale.

  (2) Keila Linnavalitsusel vaadata Keila linna kliima- ja energiakava läbi muudatuste ja täienduste sisseviimiseks iga nelja aasta järel.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa  Keila linna kliima- ja energiakava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json