Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Elva linna aukodaniku statuut

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2012, 2

Elva linna aukodaniku statuut

Vastu võetud 25.06.2012 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elva linna aukodaniku (edaspidi aukodaniku) nimetus omistatakse üksikisikutele Elva linnale osutatud teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse omistamiseks võivad esitada, Elva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmed, linnavolikogu komisjonid, Elva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus), linnakodanikud ning linna asutused ja ettevõtjad.

  (3) Ettepanek aukodaniku nimetuse omistamiseks esitatakse linnavolikogule või linnavalitsusele 01. detsembriks. Ettepanekus näidatakse, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aukodaniku nimetust.

§ 2.   Aukodaniku nimetuse omistamine

  (1) Elva linna aukodaniku nimetuse omistamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Aukodaniku nimi kantakse Elva Linna Auraamatusse, aukodanikule antakse Elva Linna Auaadress ja Elva Linna Teenete Märk.

  (3) Aukodaniku austamistseremoonia korraldab linnavalitsus Eesti Vabariigi või Elva linna aastapäeval.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Elva Linnavolikogu 27. septembri 2004.a määrus nr 11 “Elva linna aukodaniku statuudi kinnitamine” tunnistada kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 10. juulil 2012.

Leelo Suidt
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json