Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 25.01.2012 määruse nr 106 „Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2012
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2012, 14

Viljandi Linnavolikogu 25.01.2012 määruse nr 106 „Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut“ muutmine

Vastu võetud 27.06.2012 nr 125

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Muuta paragrahv 1 lõiget 5 ja sõnastada see järgmiselt: „JAAN LATTIKU stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.“

§ 2.   Lisada paragrahvi 1 lõige 10 järgmises sõnastuses: „ ROMAN TOI stipendium magistriõppes üliõpilasele muusika erialadel.“

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Karl Õmblus
Linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json