Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord - sisukord
Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2012, 19

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Vastu võetud 20.06.2007 nr 21

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord sätestab Halinga valla rahvaraamatukogudele (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute müümise või tasuta võõrandamise tingimused ja korra.

  (2) Raamatukogudel on lubatud müüa või tasuta üle anda teavikuid, mis on liigses eksemplaarsuses või sisult aegunud.

§ 2.   Teavikute tasuta võõrandamine

  (1) Raamatukogu võib tasuta teavikuid võõrandada teistele Halinga valla hallatavatele asutusele ja hoolekande- või hooldusravi asutustele.

  (2) Teavikute üleandmine vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

§ 3.   Teavikute müümine

  (1) Teavikuid müüakse vahetult raamatukogudest füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

  (2) Müügiks väljavalitud teavikute kohta koostab raamatukogu juhataja akti ja määrab müügihinna.

  (3) Müümisel lüüakse teavikusse raamatukogutempli kõrvale kustutustempli jäljend ning kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ning inventari- ja vöötkoodinumber.

  (4) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

  (5) Teavikute müügist saadud raha ja aruanne edastatakse raamatupidamisele vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale.

  (6) Müümata jäänud teavikute kohta koostatakse kustutusakt vastavalt märkusega «aegunud» või «liigne eksemplaarsus».

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2007.

Raul Peetson
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json