Teksti suurus:

Koeru valla arengukava aastateks 2013 – 2024

Väljaandja:Koeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 03.07.2013, 11

Koeru valla arengukava aastateks 2013 – 2024

Vastu võetud 20.12.2012 nr 19
RT IV, 22.01.2013, 49
jõustumine 25.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2013RT IV, 03.07.2013, 706.07.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja Koeru Vallavolikogu 25.05.2006. a. määruse nr 16 „Koeru valla põhimäärus” § 18 lõike 2 alusel.

§ 1.  Arengukava

  Võtta vastu Koeru valla arengukava aastateks 2013–2024 vastavalt lisale (44 lehel).

§ 2.  Arengukava avalikustamine

 (1) Arengukava esitatakse ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse vastuvõtmist:
 1) Siseministeeriumile;
 2) maavanemale.

 (2) Arengukava avalikustatakse vallakantseleis, valla raamatukogus, valla veebilehel http://www.koeruvv.ee ja elektroonilises Riigi Teatajas.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Lisa Arengukava
[RT IV, 03.07.2013, 7 - jõust. 06.07.2013]